Decka.pl

Kancelaria Gospodarcza - Świecie

Zadzwoń teraz:
+48-601-916-392

Honorarium

cennikPodstawą kalkulacji honorarium za nasze usługi jest ilość pozycji księgowych generowanych miesięcznie przez klienta w oparciu o cennik usług Kancelarii.

Dodatkowo honorarium zwiększa się o miesięczny koszt obsługi podatkowej i ZUS pracownika zatrudnionego w firmie obsługiwanej przez Kancelarię i obejmuje prowadzenie karty wynagrodzeń pracownika na komputerze, wykonywanie deklaracji PIT, deklaracji rozliczeniowych ZUS, sporządzanie listy płac, wykonanie na koniec roku rocznego rozliczenia pracownika (PIT-40, PIT-11), wystawianie zaświadczeń o wysokości dochodu, wystawianie świadectw pracy oraz konsultacje z zakresu stosowania przepisów Kodeksu pracy.

Jednocześnie podkreślamy, że podpisanie umowy o prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych oraz innych urządzeń księgowych – z naszą Kancelarią przenosi odpowiedzialność materialną za rzeczywiste szkody poniesione przez klienta na Kancelarię Gospodarczą Janusz Decka.

Ponad to zaletą tego rozwiązania w prowadzeniu księgowości Firmy jest redukcja jej zobowiązań wynikających z kodeksu pracy w odniesieniu do pracowników własnego działu księgowości między innymi takich jak: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia socjalne i urlopowe, zasiłki chorobowe itp.


Informujemy ponad to, że w odniesieniu do klientów, z którymi mamy zawarte stałe umowy, realizujemy następujące dodatkowe usługi:

1. Sporządzanie:

  • pisemnych opinii dotyczących zakresu stosowania prawa podatkowego,
  • wystąpień (pytań) do urzędów skarbowych w trybie art.14 Ordynacji podatkowej dotyczących zakresu stosowania prawa podatkowego,

2. Opracowanie dokumentów związanych z procedurami windykacji należności,

3. Wykonywanie wniosków kredytowych dla potrzeb banków i firm leasingowych,

4. Konsultowanie i sporządzanie umów cywilnoprawnych związanych z uczestnictwem klienta w obrocie gospodarczym.

W powyższych przypadkach, wysokość honorarium ustalamy w drodze negocjacji ze Zleceniodawcą.


Jeśli chcesz poznać cenę, jaką możemy zaproponować Tobie – umów się na spotkanie – prosimy o kontakt.

--!>

Pin It on Pinterest

Share This